Vojtěch Vavřín

What Person Would I Surrender to

Jeden z úkolů v předmětu Real and Recorded Time, který jsem studoval na Union College, NY. Zadáním byla otázka: Jaké osobě, věci nebo myšlence byste se odevzdali?
Video je tady spíš než výstup jen dokumentem zachycujícím objekt – krychli, kterou jsem vytvořil z laťek a místních novin a následně na ni promítal animaci poskládanou z fotek pořízených při skype hovorech s …