Vojtěch Vavřín

Werther – plakát a program

Plakát a program k nonverbálnímu duetu inspirovanému milostným románem Johana Wolfganga Goetha.

Román Utrpení mladého Werthera vyšel v roce 1774 a celý je napsán v dopisech. V té době se dopisy nevkládaly do obálek, ale list papíru, na kterém byl dopis napsán, se poskládal a zapečetil. Z tohoto principu vychází koncept plakátu i programu.

Werther - plakát
Werther - plakát (detail)
Werther - program (vnitřek)
Werther - program (vnějšek)
Werther - program (detail)